Sizi Arayalim
×
Sizi Arayalım
 • Ad Soyad*
  0
 • Telefon*
  1
 • E-Mail*
  2
 • Konu*
  3
 • 4

5 Yıllık Planlama

Kurumların kendisini nerede görmek istediklerine bağlı olarak kısa, orta ve uzun vadeli planlamaların yapılması ve izlenmesi.


5 Yıllık Planlama Adımları

Planlama nedir?
Plan, bir kuruluşun belirli bir amaca ulaşması için izleyeceği yol ve davranış biçimini gösterir. Planlama ise, bir kurumun veya yöneticinin ileriye bakmasına yardımcı olan bir süreçtir. Planlama, en önemli yönetim fonksiyonlarından biridir. İyi bir planlama yapılarak diğer fonksiyonlarında başarıya ulaşmaları sağlanır.

Planlama Süreci
Şirket politika ve stratejilerinin belirlenmesi
8 sütuna manşet hedeflerin tespiti.
Bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli kısa, orta, uzun vadeli planlama.

Kısa Vadeli Planlama
Sürekli son ayın üzerine bir ay daha eklenerek ve gerçekleşen ayı dışarda bırakarak devam eden yuvarlanan planlamadır. (12+1 kayan plan)
Bu planlama çok sıkı bir şekilde takip edilmeli (örneğin aylık periyotlarla) ve kayma olmamasına özen gösterilmelidir. (kritik plan)
Orta Vadeli Planlama
1-3 yıllık dönemi kapsayacak şekilde şirket strateji ve hedeflerine uygun hazırlanmış planlamadır. Şirket faaliyetlerinin orta vadede gelmesi gereken yerler belirlenmiş ve adımlar buna göre atılmalıdır. (6 aylık periyotlarla takip edilmeli ve olası olumsuzlukların uzun vadeli plana etkileri kontrol edilmelidir.)

Uzun Vadeli Planlama
3-5 yıllık dönemi kapsamakta olan uzun vadeli planın başarısı, şirketin başarısını direkt olarak etkileyecektir. Bu nedenle, her yıl belli dönemlerde, bu planları kontrol etmek ve olası olumsuzluklara göre, önlem almak gereklidir. Planlama, yapılıp bırakılamaz. Her zaman kontrol altında tutulması gereken bir araçtır.

Programın Hedefi

Kurumlarda planlamanın öneminin, tüm çalışanlarca kavranmasını sağlamak.
Kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarda plandan şaşma durumunda alınacak önlemleri tüm çalışanlarla paylaşmak.
Beklenmeyen olaylar meydana geldiğinde planlamanın nasıl etkilendiğini tüm çalışanlara gösterebilmek.

Sizi Arayalım
 • Ad Soyad*
  0
 • Telefon*
  1
 • E-Mail*
  2
 • Konu*
  3
 • 4
TOP